Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

preview

Společnosti VTHouse CZ s.r.o., IČ: 06762042, udělujete souhlas s obchodním využitím identifikačních, kontaktních, provozních a lokalizačních údajů získaných při komunikaci s vámi a to po dobu maximálně 5 let. Tyto získané údaje můžou také zpracovávat níže uvedení zpracovatelé.

Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající ve vytváření nabídek, zasílaní novinek, vytváření marketingových analýz a uchovávání typového chování, samotné oslovení jménem společnosti nebo třetích stran, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací.

KOMPLETNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁNÍM

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti VTHouse CZ s.r.o., se sídlem Toužimská 943/24a, Kbely, 197 00 Praha 9, IČ: 06762042, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 313047 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • název společnosti

  • adresa

  • e-mail

  • telefonní číslo

  • IP adresa

  • cookies

 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IP adresa a cookies je nutné zpracovat za účelem:

 • obchodních sdělení v podobě novinek, newslettrů, slevových kuponů, soutěží, marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře a akce v rámci elektronické komunikace,

 • marketingové analýzy

 • remarketingu/retargetingu v reklamních sítích,

 • personalizaci těchto kampaní na základě předchozích nákupů u Správce,

 • vytvoření zákaznického účtu,

 • obecné komunikace a oslovení jménem společnosti.

 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na marketing@vthouse.cz nebo dopisu na adresu VTHouse CZ s.r.o., se sídlem Toužimská 943/24a, Kbely, 197 00 Praha 9 

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru SendGrid, Inc., Facebook, Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), Hotjar Limited, The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) a Seznam.cz, a.s. a Amazon Web Services.

  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

 • Přijímáme přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů.

  • Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci mohou mít přístup k osobním údajům, které shromažďujeme, ale jejich použití musí být omezena na plnění svých povinností ve vztahu k smluvního plnění. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.

  • Zavedli jsme veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.